Vi är din brandskyddskonsult!

Våra främsta arbetsuppgifterna är konsultation, konstruktion, projektledning samt utredningar av sprinklersystem.

Projekt | MOS (Mall of Scandinavia)

Datum: 01-04-2014 — 01-08-2015

Projektfakta

I detta projekt jobbade K-TEK som underkonsult åt Nordiska Brand. Detaljprojektering av i första hand kundstråk, publika Wc samt anpassning till flertalet butiker.

Beställare: Nordiska Brand

Regelverk: SBF

Typ: Köpcentrum

Maila oss